Stories.Grochale.Gorne.Ziemia.Niebieskich.Drzew


Ziema Niebieskich Drzew

The Land of Blue Trees

 PL - Nasz Prapradziadek Błażej Książyk (1824-1882) zamieszkał wraz z rodziną w małej wsi Grochale Górne  w środku lasu w połowie XIX wieku. Jego dom stanął pośród przepięknych drzew. Drzewa te przetrwały 2 Wojny Światowe. Niestety katastrofalne w skutkach powodzie rzeki Wisły w latach 80-siatych XIX w. oraz powódź z 1946 roku zniszczyły wiele z nich. Pozostało kilkanaście  drzew. Przyroda jednak odwiedziła się na nowo. Wyrosło wiele nowych drzew tzw. samosiejek. Drzewa te są z rodziny Robinie pseudoacacia. W chwili obecnej wieś Grochale Górne nie istnieje. Istnieją  za to drzewa. Są one nie myli świadkami historię wsi w której żyła i mieszkała nasza rodzina. 140 lat później miejsce to jest Ziemią Niebieskich Drzew. Mój film jest hołdem dla niemych świadków historii - przepięknych niebieskich akacji.


EN - Our great-great Grandfather Błażej Książyk (1824-1882) has planted trees on his land of Grochale Gorne in 1876. These trees have survived three wars and the devastating floodings of the Vistula River. Only a few of them from the 1875’s remained undamaged. Most of them have grown back from the original stumps. Many have grown from wild seeds. These trees are locusts (Robinia pseudoacacia). Today our trees are in the forest of the Kampinos National Park.   140 years later, Grochale is still the “Land of Blue Trees”. Our film is a tribute to the resilience of these trees.


Marie-Jeanne C. Ksiazyk, Paris                                                                                                               

Józef Książyk, Nowy Dwór  Mazowiecki

EN - The ground of Grochale Górne was deeply modified by the battles of 1939-45 and by the devastating floods of the Vistula River in 1947. Most of the great trees of this time were destroyed. 70 years later, old stumps are still retrieving. The impressive implantation of their sprouts underlines the large diameters of the original root trunks buried under the surface.


FR - Le sol de Grochale Górne a été profondément modifié par les combats de 1939-1944  et par les inondations dévastatrices de la Vistule en 1947. La plupart des grands arbres de l’époque ont été détruits. 70 ans après, des vieilles souches continuent à renaitre. L’implantation impressionnante de leurs rejets souligne la largeur du diamètre des troncs enterrés sous la terre.

Więcej artykułów na Grochalach Górnych

More stories on Grochale Gorne©Ksiazyk 2015