Stories.Grochale.Gorne.Ziemia.Niebieskich.Drzew


Ziema Niebieskich Drzew

The Land of Blue Trees

 PL - Nasz Prapradziadek Błażej Książyk (1824-1882) zamieszkał wraz z rodziną w małej wsi Grochale Górne  w środku lasu w połowie XIX wieku. Jego dom stanął pośród przepięknych drzew. Drzewa te przetrwały 2 Wojny Światowe. Niestety katastrofalne w skutkach powodzie rzeki Wisły w latach 80-siatych XIX w. oraz powódź z 1946 roku zniszczyły wiele z nich. Pozostało kilkanaście  drzew. Przyroda jednak odwiedziła się na nowo. Wyrosło wiele nowych drzew tzw. samosiejek. Drzewa te są z rodziny Robinie pseudoacacia. W chwili obecnej wieś Grochale Górne nie istnieje. Istnieją  za to drzewa. Są one nie myli świadkami historię wsi w której żyła i mieszkała nasza rodzina. 140 lat później miejsce to jest Ziemią Niebieskich Drzew. Mój film jest hołdem dla niemych świadków historii - przepięknych niebieskich akacji.


EN - Our great-great Grandfather Błażej Książyk (1824-1882) had planted locust trees (Robinia pseudoacacia) on his estate of Grochale Gorne in the 1875's. At this time, many prosperous landlords opted for this particular species to surround their small manors. His locusts have survived three wars and the devastating floodings of the Vistula River in 1883 and 1947. Only a few of them from the 1875’s remained undamaged. Most of them have grown back from the original stumps. Many have grown from wild seeds. Today our trees are in the forest of the Kampinos National Park and elderly locals are still talking about "The Książyk forest". 140 years later, Grochale is still the “Land of Blue Trees”. Our film is a tribute to the resilience of these trees.


Józef Książyk, Nowy Dwór  Mazowiecki

Marie-Jeanne C. Ksiazyk, Paris                                                                               

EN - The ground of Grochale Górne was deeply impacted by the battles of 1939-45 and by the devastating floods of the Vistula River in 1947. Most of the big locust trees of this time were destroyed. 70 years later, old stumps are still retrieving. The impressive implantation of their sprouts underlines the impressively large diameters of the original root trunks buried under the surface.


FR - Le sol de Grochale Górne a été profondément modifié par les combats de 1939-1944  et par les inondations dévastatrices de la Vistule en 1947. La plupart des grands accacias de l’époque ont été détruits. 70 ans après, des vieilles souches continuent à renaitre. La taille impressionnante de leurs rejets souligne la largeur du diamètre des troncs enterrés sous la terre.

Więcej artykułów na Grochalach Górnych

More stories on Grochale Gorne©Ksiazyk 2015