Heraldry.nasz.herb.opis.zagada

               

Nasz Herb: opis i zagadka

 Heraldyka jest nauką, która używa bardzo specyficzne słownictwo. Każdy język wykorzystuje precyzyjne slowa dla opisać kształtu, układ, kolory i symbolikę heraldyki.


Opis: W polu srebrnym kamień młyński (żarna) czarny z paprzycą srebrną. W klejnocie osiem głów szczenięcych srebrnych w dwóch rzędach; u góry dwie w prawo, dwie w lewo, na dole jedna w prawo, trzy w lewo. W zródłach pisanych pierwszy raz pojawia się w 1397 r.


• “Kuszaba. Cuius insignia lapis molaris griseus cum ferrea paprzicza in albo campo“. tłumaczenie: Kuszaba. Której znakiem kamień młyński szary z żelazną paprzycą w białym polu.                                                   

źródłowy: Jan Długosz - Annales seu cronicae incliti Regni Polonia (Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego),  1455-1480.


"Ruszaba : bec familia pro inforim defert in albo campo lapidem molarem cum mittrumeto, ditto paprzyca. Ex Bohemia polo : deverit".

źródłowy: Antoine-René d'Argenson, marquis de Paulmy - Recueil d'armoiries polonaises - c. 1601-1700 - Catalogue Gallica p. 53-54.  (transcription à vérifier)


• “(…) powinien zaś być kamień młyński do góry postawiony, szarego koloru, z żeleźcem we środku, jak do mełcia, w polu białem, na hełmie ośm szczeniąt“.

źródłowy: Kasper Niesiecki - Herbarz Polski, Lwów 1728, tom 7 stron. 248-49.


• “(…) w polu srebrnym kamień młyński (żarna) czarny z paprzycą srebrną”.

źródłowy: Józef Szymanski - Herbarz Średniowiedcznego  Rycerstwa Polskiego,  Warszawa, 1993, str. 167.


• “W polu białym kamień młynski szary do góry postawiony z żeleźem zwyczajnym

w środku. Na hełmie czworo szczenąt zwróconych w prawą tarczy, i czworo w lewą. Z Czech do Polski przybył w roku 1228, za Panowania Bolesława V”.

źródłowy:  Piotr Malachowski - Zbiór, 1790.


"Herb ten przyjął Monsztold na sejmie horodelskim w r. 1413. Odmiana III przysługiwała Paprycom na Śląsku”.       

źródłowy: Tadeusz Gail - Herby Szlacheckie Rzeczypspolitej obojga Narodow, 2003.Z.


                     

• "W polu srebrnym kamień młyńki czarny z paprzycą srebną. Keljnot: Osiem głów szczenięcych w dwóch rzędach; u góry dwie w prawo, dwie w lewo, na dole jedna w prawo, trzy w lewo“.


• “Herb pochodzenia czeskiego. Najstarsza pieczęć z 1382 r., najstarszy zapis z 1397 r. Główne rejony występowania herbu to: ziemia brzeska, sandomierska, sieradzka i Kaliska. Pieczętowalo się nim niespelna 50 rodzin”.

źródłowy:  Alfred Znamierowski - Herbarz Rodowy, 2004.


• “Na kamieniu tulejka“, “Na kamieniu kwiat lilii“.

źródłowy:  Antoni Małecki - Studya Heraldyczne, 1890, Tom I.2.   Trzy zagadki naszego herbu


Oto kilka wariantów naszego herbu.

Kto może pomóc nam zrozumieć te trzy zagadki?

Serdecznie zapraszamy swoje komentarze i sugestie contact@ksiazyk.com


  • Pierwsza zagadka: Władysław Semkowicz wyjaśnia, że oryginalna nazwa klanu Paprzyca był Kuszaba.
  • Druga zagadka: Antoni Małecki zidentyfikował dwie różne wersje.
  • Trzecia zagadka: Alfred Znamierowski rozróżnia trzy herby.

Czytaj więcej:

Genealogy is a team work


You are welcome


to contribute


Send Your Stories to


contact@ksiazyk.com
©Ksiazyk 2015