COLLECTIONS

               

COLLECTIONS

FR - La Collection Ksiazyk  est constituée de documents et d’objets patriotiques datant des années 1863 à 1939.  La plupart ont été produits avant 1926. Cette collection illustre le courage des Polonais  qui ont toujours conservé l’espoir de retrouver leur liberté. Elle est aussi l'émouvant témoignage de l'attachement d'une famille à sa lointaine patrie d'origine. Précieusement conservée et transmise, la Collection Ksiazyk a vocation à retourner en Pologne.


--------------


PL - W Zbiorach Ksiażyk znajdują się dokumenty i patriotyczne pamiątki z lat 1863-1939. Większość tych przedmiotów pochodzi sprzed 1926 r. Ta kolekcja podkreśla odwagę Polaków, którzy nigdy nie porzucili nadziei na przywrócenie wolności. Ta kolekcja jest również poruszającą wspomnieniem przywiązania rodziny do jej odległej ojczyzny. Starannie zachowane i przekazane, Zbiór Ksiazyk ma powrócić do Polski.


-------------


EN - The Ksiazyk Collection includes  documents and patriotic memorabilia from 1863 to 1939. Most of these items date before 1926. This collection highlights the courage of the Poles who never abandon the hope of restoring liberty. This collection is also the moving memory of a family's attachment to her distant homeland. Preciously preserved and transmitted, the Ksiazyk Collection is intended to return to Poland.


©Ksiazyk 2015