Collection.Ksiazyk.Pilsudski.Memorabilia

               

Pilsudski Collection (II)

Poscards, Memorabilia and stamps

I - Postcards

II - Memorabilia

III - Stamps

PL - Nasz podziw dla Marszałka Piłsudskiego był przekazywany przez pięć pokoleń. Wierność Piłsudskiemu ukazuje nasza kolekcja książek, dokumentów i przedmiotów z lat 1915-1945.  Większość z tych książek jest po francusku, niektóre są  w języku angielskim i polskim.  Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku wyraziło swoje zainteresowanie tą kolekcją. Rok 2017 upamiętnia 150. rocznice urodzin Józefa Piłsudskiego. Rok 2018 uczci jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji Muzeum Piłsudskiego otworzy nowy budynek poświęcony informacji, edukacji i pracom badawczym. Pragniemy, aby ta kolekcja przydała się historykom, znawcom i studentom. Kolekcja zawiera książki, czasopisma, i dzienniki, jak również różnie dokumenty i przedmioty pamiątkowe. Inwentarz trwa

Kliknij aby powiększyć i zobaczyć galerie zdjęć.----------------


EN - Our admiration for Marshal  Piłsudski was  passed down through 5 generations.   This   loyalty is reflected by our collection of books, documents and memorabilia  from 1915 to 1945. Many of these documents are in French. The Pilsudski Museum in Sulejowek (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku) has confirmed its interest  for this collection. The year 2017 commemorates the 150th anniversary of the birth of Józef Piłsudski. The year 2018 will celebrate the 100th Jubilee of the Restauration of Independence in Poland. On this occasion, the Pilsudski Museum will open a new building dedicated to information, education and researches. We hope that this collection will be useful for historians,  experts and students. The collection includes Books, Magazines-Newspapers and Miscellaneous. Click to enlarge and watch  galleries. Inventory in progress. ----------------


FR - L’admiration pour le Maréchal Piłsudski a été transmise sur cinq générations. Avec le temps, le Maréchal Piłsudski est devenu un membre invité de notre famille. Chaque visite de la Crypte où il repose dans la Cathédrale du Wawel à Cracovie est un moment d’intense émotion. Cette loyauté se reflète dans notre collection de livres,  documents et objets datant de 1915 à 1945. Beaucoup sont en français. Quelques-uns sont en anglais. Le Musée Pilsudski de Sulejowek (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku) a confirmé son intérêt pour cette collection. L’année 2017 commémore le 150ème anniversaire de la naissance de Józef Piłsudski. L’année 2018 va célébrer le jubilé des 100 ans de la Restauration de l’Indépendance de la Pologne. A cette occasion, le Musée Pilsudski va ouvrir un nouveau bâtiment consacré à l’information, à l’éducation et à la recherche. Nous souhaitons que cette collection soit utile aux historiens, aux experts et aux étudiants. La collection comprend des livres, des magazines et journaux, ainsi que divers éléments commémoratifs. Inventaire en cours.

Cliquez pour élargir et regarder les galeries d’images.


©Ksiazyk 2015