Kuszaba/Paprzyca in Herbarz

All references on one single page

The Ksiazyk and Niwinski families have the coat of arms of the Kuszaba/Paprzyca Clan. Kuszaba and Paprzyca are two names used for both the clan and the coat of arms.

 

Most Polish armorial books (Herbarz) mention this coat of arms. The first mentions can be found in the transcriptions from Dlugosz works during the 16th century. While Paprzyca had a stable spelling, Kuszaba had alternative writings such as Ruszaba, Ruszawa, Buchaba or Byszawa.  After the 18th century, most heraldists used the name Paprzyca. 

 

Our blazon is among the oldest recorded in Poland. Many heraldists trace the origins of the Kuszaba/Paprzyca Clan to the reign of Boleslaw V the Chaste who was Great Duke of Poland and a member of the Piast Dynasty. According to historians, the Kuszaba/Paprzyca Clan came from Bohemia (Czech Kingdom) with the entourage of Princess Kinga who married Boleslaw in 1247. In Bohemia, the legend related to the Kuszaba coat of arms dates back the year 1081. 

 

Our coat of arms is quite unusual and easy to recognize at first glance. Heraldry codifies with great rigour symbols, colours and positions in the shield. However, the drawing is always subject to some degree of artistic interpretations and the elements can look different ways. This page presents a selection of reference descriptions. For better visual insights, you are welcome to visit our page Paprzyca images

 

Click on images to enlarge

 

1518

Mikuláš Klaudyán

 Map of Bohemia

 

c. 1520

author unknown

Manuscript Chigi

Manuscript Chig.Q.II.51., 29v-33v., "Chigi” (Ch.), c. 1513-1529

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana

page nn (34)

 

c. 1562

Ambrosius Marcus de Nissa

Armia Regni Poloniae

page 70 (75)

 

c. 1575

author unknown

Arma baronum Regni Poloniae per Joannem Długosz descripta 

Manuscript in the Warsaw National Muzeum

page 36 (31)

 

1578

Bartosz Paprocki (c. 1543-1614) 

Gniazdo cnoty zkąd herby rycerstwa slawnego Krolestwa Polskiego (...) - 1578

page 1055 (265) and page 1245 (453)

 

 

1584

Bartosz Paprocki (ok 1543-1614)

 Herby rycerztwa polskiego na pięcioro xiąg rozdzilone - 1584

page 502 and page 722

 

see below transcription in 1858

 

 

 

 

 

 

1600-1700 

Author unknown

 Stemmata Nobilium Regni Poloniae   

 page 254 (487)

 

 

1643

Szymon Okolski (1580-1653)

Orbis Polonus (manuscript) – 1641-1643

page 78r

 

 

 

1696

Wacław Potocki (1621-1696)

Poczet herbow szlachty Korony Polskiey

y Wielkiego Xięstwa Litewskiego – 1696

page 12 (regiestr) and page 430 (443), page 431 (444), page 432 (445), page 433 (446)

 

 

 

 

1702

Author unknown

Swach

Nobilis Polonie avitis equitum stemmatibus insignita,

bellatrix Sarmatia gentilitiis heroum armis munita,

dives aurea libertate Lechia patriis regum monilibus adornata

Manuscript page 127 ( 253)

 

 

1705

Anton Swach (1650-1705)

Herby Polskie : z Marcina Bielskiego, Jana Liva Herzbulta,

W.O. Szymona Okolskiego [...] / zebrał Antoni Swach 1705

pages 39-40

 

 

 

1738

Kasper Niesiecki

Korona polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa polskiego

y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami ... ozdobionLwow 1738

T.2 page 754

 

 

 

 

1740

Kasper Niesiecki (1682-1744)

Korona polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa polskiego

y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami [...] ozdobiona [...] - 1740

T. 3 - Pages 559-560 and pages 561-562

  

 

 

 

c. 1760

Antoine-René d'Argenson, marquis de Paulmy (1722-1787)

Manuscript Recueil d'armoiries polonaises -  c. 1760

page 53 and page 54

 

 

 

 

1763

Benedeykt Chmielowski (1700-1763) 

Zbior krotki herbow polskich

oraz wsławionych cnotami i naukami Polakow – 1763

page 247, page 248, page 422

 

 

                 

1789

 

Ewarist Andrzej Kuropatnicki (1734-1788)

Wiadomość o Kleynocie Szlacheckim

Oraz Herbach Domów Szlacheckich

w Koronie Polskiey i Wielkim Xięstwie Litewskim […] - 1789

vol.I page 14 (19)

vol. II page 29 (259) and page 38 (268),

vol. III page 78 (180) and page 55 (157)

 

                       

 

 

1790

Piotr Malachowski

Zbior Nazwisk Szlachty Opisem Herbow własnych Familiom zostaiącym

w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim - 1790

Tome I page 194 (101) and page 272 (140)

 Tome 2 R-Z page 72 (113) and page 99 (126)

 

 

1805

Piotr Nalecz Malachowski (1730-1799)

 Zbior Nazwisk Szlachty z Opisem Herbow własnych Familiom zostaiącym

w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim – 1805 –

page 250, page 667 (668), page 710 and page 711

 

 

 

1841

Jan Nepomucen Bobrowicz (1805-1881)

Herbarz polski Kaspra Niesieckiego

powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów,

dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza -   

T. 7 pages 248, 249, 250, 251 and 252

 

 

1856

Joachim Lelewel

Polska, dzieje i rzeczy jej -  1839 

T.4 pages 303 and 305.

 

 

1858

Kazimierz Józef  Turowski (1813-1874)

 Wiadomość o życiu i pismach Bartłomieja Paprockiego

page 633 and page 634

 

 

 

 

1859

 Franciszek Hipolit Stupnicki (1806-1878)

 

Herbarz polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów:

ułożony porządkiem alfabetycznym

na podstawie Herbarza Niesieckiego i manuskryptów

vol. II page 83, page 222 and page 223  

 

1888

 Franciszek Ksawery Piekosinski (1844-1906)

Studya Heraldyczne - o dynastycznym szlachty polskiej pochodzeniu   

 page 224 and 264

 

 

1890

Antoni Małecki (1821-1913)

Studya Heraldyczne - 1890

Volume I page 331.

 

 

1900

Emilian Żernicki-Szeliga (1826-1910)

 

Der polnische Adel

und die demselben hinzugetretenen andersländischen Adelsfamilien : General-Verzeichniss

vol. 1 page 489 (501)  - vol. 2 page 139 (143) and 179 (183)

 

 

1904

Emilian Żernicki-Szeliga (1826-1910)

Die Polnichen Stammwappen ihre Geschichte und ihre Sagen

Hamburg 1904 – pages 62-63 (76-77) and plate VIII (221)

 

 

1905

Franciszek Piekosiński (1844-1906)

Herbarz szlachty polskiej wieków średnich

pages 127, 223, 224, 267

 

 

1906

Juliusz Ostrowski (1855-1917)

Księga herbowa rodów polskich 

1897-1906 -  Part I, booklet XII, pages 427 and 428

or

text page 253 (1235)

images page 427 (1141) and page 428 (1143)

 

 

 

1908

Wiktor Wittyg and Stanisław Dziadulewicz

Nieznana szlachta polska i jej herby

Kraków 1908 – pages 220, 419, 431.

 

 

 

1908

 

Zbigniew Leszczyc 

Herby szlachty polskiej

T.2 page 254 (28), 344 and table LXI

 

 

1909

Teodor Chrząński (1821-1887)

Tablice odmian herbowych - Warszawa 1909 - tabl. XIV

 

 

1911

Franciszek Piekosiński

Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich.

Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie -

Tom II. Lwów 1911 – page 32 (38).

 

 

 

 

1926

Helena Polaczkówna

Stemmata Polonica rękopis nr 1114 klejnotów Długosza w Bibliotece Arsenału w Paryżu –

Lwów 1926 - page 59 (59) and page 89 (89).

 

 

 

1931

Marian Friedberg

Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w Lwowie 1930

T.10 - pages 17 (21), 22 (25), 26 (29), 42 (45), 78-79 (81-82), 102

 

 

The author examines the different transcriptions of the Klejnot writen by Jan Dlugosz (1415-1480). This comparative study highlights the values of previous works and the difficulties to get a complete view of the original manuscript. The Kuszaba blazon is mentioned several times with remarks about developments and alterations. This book ends with a summary n French.