Paprzyca Description

Exploring Heraldry

aeraldry is a science, an art and a passion for many. Experts compete with knowledge, using very sophisticated  words to describe the shape, layout, colours, and symbols of coats-of-arms (Herb in Polish). Libraries are full of armorial books (Herbarz) comparing designs, explaining symbols and telling stories. The Paprzyca coat-of-arms (Herb Paprzyca) is no exception.

 

This blazon appears in written sources for the first time in 1397. Heraldists refer to this coat-of-arms as Paprzyca or Kuszaba. Our herb is quite unusual and only few seasoned heraldists can recognize the name at first glance. Heraldry codifies with great rigour symbols, colours and positions in the shield. However, the drawing is always subject to some degree of artistic interpretations and the elements can look different ways. Below are some more reference descriptions (English // Polski).

Paprzyca Descriptions

 

• “Kushaba. Cuius insignia lapis molaris griseus cum ferrea paprika in or campo “.

Translation: Kushaba. Whose sign is a gray millstone with iron peppers in a white field.

Source: Jan Długosz - Annales seu cronicae incliti Regni Polonia (Annals, or chronicles of the famous Kingdom of Poland), 1455-1480.

 

• "Ruszaba: bec familia pro inforim defert in or campo lapidem molarem cum mittrumeto, paprika ditto. Ex Bohemia polo: deverit".

Source: Antoine-René d'Argenson, marquis de Paulmy - Recueil d'armoiries polonaises - c. 1601-1700 - Catalog Gallica p. 53-54. (transcription à vérifier)

 

 

• “(…) there should be a millstone set up, gray in color, with an iron in the middle, like a grinding wheel, in a white field, on a helmet of eight puppies”.

Source: Kasper Niesiecki - Herbarz Polski, Lviv 1728, volume of 7 pages. 248-49.

 

 

“In a white field, a gray millstone is erected with ordinary iron inside. On the helmet, four puppies are facing the right shield, and four are facing the left shield. He came from Bohemia to Poland in 1228, during the reign of Bolesław V".

Source: Piotr Malachowski - Collection, 1790. 

 

• "In the field of the white shield there is a millstone of gray color with iron in the center as for a grinding wheel, and eight puppies on the helmet."

Source: Aleksander Czolowski - Herbarz Polski i Imionospis - 1859  - T2 - p. 222-223

 

• "A sleeve on a stone", "A lily flower on a stone".

Source: Antoni Małecki - Studya Heraldyczne, 1890, Volume I.

 

• “(…) in a silver field a black millstone (burrs) with silver paprika”.

Source: Józef Szymanski - Herbarz Medieval Rycerstwa Polskiego, Warsaw, 1993, p. 167.

 

 

• "The coat of arms was adopted by Monsztold at the Sejm of Horodel in 1413. Variation III was available to Papryce in Silesia." Source: Tadeusz Gail - Herby Szlacheckie Rzeczypspolitej both nations, 2003.

 

• "In a silver field, a black millstone with silver paprika. Keljnot: Eight puppies heads in two rows; top two to the right, two to the left, bottom one to the right, three to the left".

Source: ?

 

 

• “Coat of arms of Czech origin. The oldest seal from 1382, the oldest record from 1397. The main areas of the coat of arms occurrence are: Brzeg, Sandomierz, Sieradz and Kaliska regions. Fewer than 50 families were sealed with it. "

Source: Alfred Znamierowski - Herbarz Rodowy, 2004.

 

 

Paprzyca Descriptions

 

• “Kushaba. Cuius insignia lapis molaris griseus cum ferrea paprika in or campo “.

Translation: Kushaba. Whose sign is a gray millstone with iron peppers in a white field.

Source: Jan Długosz - Annales seu cronicae incliti Regni Polonia (Annals, or chronicles of the famous Kingdom of Poland), 1455-1480.

 

 

• "Ruszaba: bec familia pro inforim defert in or campo lapidem molarem cum mittrumeto, paprika ditto. Ex Bohemia polo: deverit".

Source: Antoine-René d'Argenson, marquis de Paulmy - Recueil d'armoiries polonaises - c. 1601-1700 - Catalog Gallica p. 53-54. (transcription à vérifier)

 

 

• “(…) there should be a millstone set up, gray in color, with an iron in the middle, like a grinding wheel, in a white field, on a helmet of eight puppies”.

Source: Kasper Niesiecki - Herbarz Polski, Lviv 1728, volume of 7 pages. 248-49.

 

 

• “In a white field, a gray millstone is erected with ordinary iron inside. On the helmet, four puppies are facing the right shield, and four are facing the left shield. He came from Bohemia to Poland in 1228, during the reign of Bolesław V".

Source: Piotr Malachowski - Collection, 1790.

 

 

• "A sleeve on a stone", "A lily flower on a stone".

Source: Antoni Małecki - Studya Heraldyczne, 1890, Volume I.

 

 

• “(…) in a silver field a black millstone (burrs) with silver paprika”.

Source: Józef Szymanski - Herbarz Medieval Rycerstwa Polskiego, Warsaw, 1993, p. 167.

 

 

• "The coat of arms was adopted by Monsztold at the Sejm of Horodel in 1413. Variation III was available to Papryce in Silesia." Source: Tadeusz Gail - Herby Szlacheckie Rzeczypspolitej both nations, 2003.

 

• "In a silver field, a black millstone with silver paprika. Keljnot: Eight puppies heads in two rows; top two to the right, two to the left, bottom one to the right, three to the left".

Source: ?

 

 

• “Coat of arms of Czech origin. The oldest seal from 1382, the oldest record from 1397. The main areas of the coat of arms occurrence are: Brzeg, Sandomierz, Sieradz and Kaliska regions. Fewer than 50 families were sealed with it. "

Source: Alfred Znamierowski - Herbarz Rodowy, 2004.

 

 

Paprzyca Opis

 

• “Kuszaba. Cuius insignia lapis molaris griseus cum ferrea paprzicza in albo campo“. 

Ttłumaczenie: Kuszaba. Której znakiem kamień młyński szary z żelazną paprzycą w białym polu.                       źródłowy: Jan Długosz - Annales seu cronicae incliti Regni Polonia (Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego),  1455-1480.

 

 

• "Ruszaba : bec familia pro inforim defert in albo campo lapidem molarem cum mittrumeto, ditto paprzyca. Ex Bohemia polo : deverit".

źródłowy: Antoine-René d'Argenson, marquis de Paulmy - Recueil d'armoiries polonaises - c. 1601-1700 - Catalogue Gallica p. 53-54.  (transcription à vérifier)

 

 

• “(…) powinien zaś być kamień młyński do góry postawiony, szarego koloru, z żeleźcem we środku, jak do mełcia, w polu białem, na hełmie ośm szczeniąt“.

źródłowy: Kasper Niesiecki - Herbarz Polski, Lwów 1728, tom 7 stron. 248-49.

 

 

• “W polu białym kamień młynski szary do góry postawiony z żeleźem zwyczajnym

w środku. Na hełmie czworo szczenąt zwróconych w prawą tarczy, i czworo w lewą. Z Czech do Polski przybył w roku 1228, za Panowania Bolesława V”.

źródłowy:  Piotr Malachowski - Zbiór, 1790.

                    

 

• “Na kamieniu tulejka“, “Na kamieniu kwiat lilii“.

źródłowy:  Antoni Małecki - Studya Heraldyczne, 1890, Tom I.

• "W polu srebrnym kamień młyńki czarny z paprzycą srebną. Keljnot: Osiem głów szczenięcych w dwóch rzędach; u góry dwie w prawo, dwie w lewo, na dole jedna w prawo, trzy w lewo“.

źródłowy:  ????

 

 

• “(…) w polu srebrnym kamień młyński (żarna) czarny z paprzycą srebrną”.

źródłowy: Józef Szymanski - Herbarz Średniowiedcznego  Rycerstwa Polskiego,  Warszawa, 1993, str. 167.

 

 

• "Herb ten przyjął Monsztold na sejmie horodelskim w r. 1413. Odmiana III przysługiwała Paprycom na Śląsku”.      

źródłowy: Tadeusz Gail - Herby Szlacheckie Rzeczypspolitej obojga Narodow, 2003.Z.

 

 

• “Herb pochodzenia czeskiego. Najstarsza pieczęć z 1382 r., najstarszy zapis z 1397 r. Główne rejony występowania herbu to: ziemia brzeska, sandomierska, sieradzka i Kaliska. Pieczętowalo się nim niespelna 50 rodzin”.

źródłowy:  Alfred Znamierowski - Herbarz Rodowy, 2004.