Nie ma Książków bez Konia

 

 There is no Ksiazyk without a horse

Rzadko zdarza się, że Książyk ma dziś konia. We Francji, Sandrine Ksiazyk ma szansę podzielić się swoją pasją ze swoją klaczą Crème du Moulin (zdjęcie powyżej). Ale tradycja konia pozostaje mocno zakorzeniona w większości rodzin. To portfolio przedstawia kilka zdjęć. Nie wahaj się go wypełnić, wysyłając na adres contact@ksiazyk.com.

 

Rare sont les Ksiazyk qui ont un cheval aujourd'hui. En France, Sandrine Ksiazyk a la chance de partager sa passion avec sa jument Crème du Moulin (photo ci-dessus). Mais la tradition du cheval reste bien ancrée dans la plupart des familles. Ce portefolio présente quelques photos. N'hésitez pas à compléter cette page en envoyant les votres. contact@ksiazyk.com

 

Rare are the Ksiazyk who have a horse today. In France, Sandrine Ksiazyk has the chance to share her passion with her mare Crème du Moulin (above picture). But the tradition of the horse remains well anchored in most families. This portfolio presents some photos. You are welcome to contribute it by sending your pictures. contact@ksiazyk.com