Stories.Grochale.Gorne.Ziemia.Niebieskich.Drzew

Stories

 

Ziema Niebieskich Drzew

The Land of Blue Trees

Nasz Prapradziadek Błażej Książyk (1824-1882) posadził drzewa w 1876 roku na swojej ziemi w Grochalach Górnych. Te drzewa przetrwały trzy wojny i katastrofalne powodzie Wisły. Tylko kilka drzew z 1875 okresu pozostał nieuszkodzony. Większość z nich uprawianych ponownie na starych pniaków. Wiele z tych drzew wyrosły z dzikiej nasion. Te drzewa są robinia (Robinia pseudoacacia). Dziś nasze drzewa są w lesie Kampinoskiego Parku Narodowego. 140 lat później, Grochale wciąż jest “Ziemia Niebieskich Drzewa”. Ten film jest hołdem dla odporności tych drzew.

 

Our great-great Grandfather Blaise Ksiazyk (1924-1882) has planted trees on his land of Grochale Gorne in 1876. These trees have survived three wars and the devastating floodings of the Vistula River. Only a few of them from the 1875’s remained undamaged. Most of them have grown back from the original stumps. Many have grown from wild seeds. These trees are locusts (Robinia pseudoacacia). Today our trees are in the forest of the Kampinos National Park. 140 years later, Grochale is still the “Land of Blue Trees”. This film is a tribute to the resilience of these trees.

 

Marie-Jeanne C. Ksiazyk, Paris

Józef Książyk, Nowy Dwór Mazowiecki

 

Genealogy is a team work

You are welcome

to contribute

Send Your Stories to

contact@ksiazyk.com

Więcej artykułów na Grochalach Górnych

More stories on Grochale Gorne