Heraldry.nasz.herb.opis.zagada

Nasz Herb: opis i zagadka

Heraldyka jest nauką, która używa bardzo specyficzne słownictwo. Każdy język wykorzystuje precyzyjne slowa dla opisać kształtu, układ, kolory i symbolikę heraldyki. Opis:

W polu srebrnym kamień młyński (żarna) czarny z paprzycą srebrną. W klejnocie osiem głów szczenięcych srebrnych w dwóch rzędach; u góry dwie w prawo, dwie w lewo, na dole jedna w prawo, trzy w lewo. W zródłach pisanych pierwszy raz pojawia się w 1397 r.

 

• “Kuszaba. Cuius insignia lapis molaris griseus cum ferrea paprzicza in albo campo“. tłumaczenie: Kuszaba. Której znakiem kamień młyński szary z żelazną paprzycą w białym polu. źródłowy: Jan Długosz - Annales seu cronicae incliti Regni Polonia (Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego), 1455-1480.

 

• “(…) powinien zaś być kamień młyński do góry postawiony, szarego koloru, z żeleźcem we środku, jak do mełcia, w polu białem, na hełmie ośm szczeniąt“.

źródłowy: Kasper Niesiecki - Herbarz Polski, Lwów 1728, tom 7 stron. 248-49.

 

• “(…) w polu srebrnym kamień młyński (żarna) czarny z paprzycą srebrną”.

źródłowy: Józef Szymanski - Herbarz Średniowiedcznego Rycerstwa Polskiego, Warszawa, 1993, str. 167.

 

• “W polu białym kamień młynski szary do góry postawiony z żeleźem zwyczajnym

w środku. Na hełmie czworo szczenąt zwróconych w prawą tarczy, i czworo w lewą. Z Czech do Polski przybył w roku 1228, za Panowania Bolesława V”.

źródłowy: Piotr Malachowski - Zbiór, 1790.

 

• "Herb ten przyjął Monsztold na sejmie horodelskim w r. 1413. Odmiana III przysługiwała Paprycom na Śląsku”.

źródłowy: Tadeusz Gail - Herby Szlacheckie Rzeczypspolitej obojga Narodow, 2003.Z.

• "W polu srebrnym kamień młyńki czarny z paprzycą srebną. Keljnot: Osiem głów szczenięcych w dwóch rzędach; u góry dwie w prawo, dwie w lewo, na dole jedna w prawo, trzy w lewo“.

• “Herb pochodzenia czeskiego. Najstarsza pieczęć z 1382 r., najstarszy zapis z 1397 r. Główne rejony występowania herbu to: ziemia brzeska, sandomierska, sieradzka i Kaliska. Pieczętowalo się nim niespelna 50 rodzin”.

źródłowy: Alfred Znamierowski - Herbarz Rodowy, 2004.

 

• “Na kamieniu tulejka“, “Na kamieniu kwiat lilii“.

źródłowy: Antoni Małecki - Studya Heraldyczne, 1890, Tom I.

 

 

2. Trzy zagadki naszego herbu

 

Oto kilka wariantów naszego herbu.

Kto może pomóc nam zrozumieć te trzy zagadki?

Serdecznie zapraszamy swoje komentarze i sugestie contact@ksiazyk.com

 

  • Pierwsza zagadka: Władysław Semkowicz wyjaśnia, że oryginalna nazwa klanu Paprzyca był Kuszaba.
  • Druga zagadka: Antoni Małecki zidentyfikował dwie różne wersje.
  • Trzecia zagadka: Alfred Znamierowski rozróżnia trzy herby.

Czytaj więcej:

Genealogy is a team work

 

You are welcome

 

to contribute

 

Send Your Stories to

 

contact@ksiazyk.com