Genealogy.jak.Paprzyca.stali.sie.Ksiazyk

Genealogy

 

Jak Paprzyca stali się Książyk?

 

 

1. Paprzyca rycerze osiedlenie się w Niewino przysiółków

 

W XV wieku w okolice Bielsk Podlaski (Podlaskie) przybyli rycerze herbu Paprzyca. Nie wiadomo skąd pochodzili, otrzymali duże nadanie ziemskie w tej okolicy zapewne około 50 włók, które stało się zaczątkiem okolicy szlacheckiej Niewino, zwanej niegdyś również Niwino. Obecność rodzin Niwiński jest również potwierdzona w miejscowości Malinowo, wsi wymieniono po raz pierwszy w 1512 roku wieś została założona w “terenie” z Niewino szlachetnego. Zapewne właśnie tutaj powstało pierwsze osiedle rycerzy herbu Paprzyca. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1528 roku, kiedy to notowano Seło Staroie Niewino 7 rodzinami rycerskimi.

Istnieje 5 Niewino przysiółki w gminie Wyszki, powiecie bielskim, w województwie podlaskim.

2. Ta lokalna szlachta bierze nazwę Niwiński

 

Tutejsza szlachta przyjęła nazwisko Niwiński, zwani czasem również Niewińskimi herbu Paprzyca. W ciągu wieków część z nich używała również herb Nowina, Łabędź i Lubicz. Z czasów XVI wieku wspomina się wielu Niewińskich. W XVII wieku niektórzy z nich doszli już do pewnego znaczenia w ziemi bielskiej. Zatem niektórzy Niwińscy wybili się spośród drobnej szlachty stając się średniozamożnymi szlachcicami. Większość rodów z tych okolic było nie zamożnymi rodami, które nie zrobiły wielkiej kariery i często brak o nich danych w Herbarzach, z Niwińskimi jest inaczej. Są opisywani przez Herbarz hrabiego Uruskiego.

 

3. Używali przydomków Książyk

 

Aby odróżnić się od innych ludzi Niwiński, niektórzy wybitni rodziny postanowił użyć pseudonimów Chreba i Książyk. Z czasem stało się to nazwa. Tutejsza szlachta przyjęła nazwisko Niwiński, zwani czasem również Niewińskimi herbu Paprzyca. W ciągu wieków część z nich używała również herb Nowina, Łabędź i Lubicz. Na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wsi, historia zawiera informacje o Ksiazyk ludzi:

"Większość rodów z tych okolic było nie zamożnymi rodami, które nie zrobiły wielkiej kariery i często brak o nich danych w Herbarzach, z Niwińskimi jest inaczej. Są opisywani przez Herbarz hrabiego Uruskiego. Używali przydomków Chreba i Książyk".

Nowa gałąź szlachty powstała niezadługo i potwierdzone w oficjalnych dokumentach. Kroniki mówią, że niektóre Niwińsky podbił z drobnej szlachty, aby stać się średnim (szlachta zamożna szlachta). Jednak ci, którzy pozostali w strefie Niwino pozostał w statucie małej szlachty. Mimo to, niektóre z nich były dość bogaty. Na przykład, Sebastian Niwińsky dał 6 voloks (107,4 ha) do swojego syna Macieja Książyk.

 

4. Prawa Szlachta nie Twierdził?

 

W pierwszej połowie XIX wieku zaborca rosyjski zarówno w Królestwie Polskim jak i w Cesarstwie przeprowadził weryfikacje polskiej szlachty, należało udowodnić swoje pochodzenie. Większość szlachty z tych okolic była „szlachtą odwieczną”, lecz nie byli w stanie tego udowodnić, należało mieć utytułowanego przodka, dokumenty to stwierdzające oraz pieniądze, gdyż podanie do urzędów kosztowało. Szlachta z okolic Topczewa i Wyszek w przeważającej części nie zdołała udowodnić swych praw, jednak Niewiński dokonali tego. W latach 1843-1860 zostali „wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty okręgu białostockiego”. W tym czasie większość rodzin Ksiazyk już opuściłi teren. Niektóre rodziny Książyk były w Ukrainie, daleko od swoich korzeni. Większość z nich mieszkali od początku 17 wieku w Poznańskiem (Wielkopolskie) i nie byli w "Królestwa Polskiego" rządzonym przez Rosję. Więc oni nie mogli korzystać swoich praw.

 

Reference: Historia powstania wsi Niewino Stare , Historia Malinowo.

 

Marie-Jeanne C.Ksiazyk., Paris.

updated: March 2015

 

Today, are living in Poland

 

1 Kuszaba

38 Paprzyca

600 Niwiński

285 Książyk

Source: www.moikrewni.pl (May 2015).

According to local historians of the Bielsk Podlaski region, Niewino Stare was the main settlement of the Książyk.

Na początku 16 wieku, Podlaskie był nadal słabo rozwinięty prowincji. Osadnicy, którzy przyszli tam osiedlić, mieli bardzo trudne warunki życia.

W 1580 r., cztery lata przed śmiercią, Sebastian Niwińsky dał 6 voloks (107,4 ha) do swojego syna Macieja Książyk.

Heroldia Królestwa Polskiego byla komisja dla rozpatrywania dowodów szlachectwa czyli legitymacji szlacheckiej. Ta komisja byla ustanowiona w Polsce po zakończeniu powstania listopadowego (Manifest carski 1832 r. i Ukaz carski 1836 r.).