ACTIONS

               

ACTIONS

FR - La Famille Ksiazyk de France lance une pétition pour un monument mémoriel dans la perspective de la 80ème Commémoration de Katyn en 2020. Sur la photo : sous-Lieutenant officier de réserve Konrad Ofierzyński, fils de Józef et de Maria, née Książyk. Konrad est né à Poznań en 1909.


PL - Rodzina Książyk we Francji zwróciła się z petycją o budowę Pomnika Katyń we Francji na 80. rocznicę w 2020 roku. Na zdjęciu: Podporucznik Konrad Ofierzyński, oficer rez. Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej. Był synem Józefa i Marii z domu Książyk. Urodził się w Poznaniu 1909 r.


EN - The Ksiazyk Family in France launches a petition for a memorial monument in the perspective of the 80th Commemoration of Katyn in 2020. On the photo: Second Lieutenant of reserve Konrad Ofierzyński, son of Józef and Maria, née Książyk. Konrad was born in Poznań in 1909.

©Ksiazyk 2015